Skjold Nesttun Janitsjar

Skjold Nesttun Janitsjar er et tradisjonsrikt janitsjarkorps som holder til på Nesttun utenfor Bergen. Vi er så heldige at vi får øve  hver onsdag i Fana kulturhus fra klokken 19 - 22. Fana kulturhus er et fantastisk øvings/konsertlokale der bybanen har holdeplass rett utenfor inngangen.by

Vi er mellom 50 og 60 medlemmer og har god besetning, men korpset ønsker seg gjerne  spesialinstrumenter som obo og fagott. klarinettister kunne vi også ønske oss flere av.  Hvis du er interessert i å spille med oss, så ikke nøl med å ta kontakt.
SNJ har fokus på å opprettholde det gode miljøet i korpset samtidig som den musikalske målsettingen er å ligge i øvre del av 1. divisjon.  Dette har korpset klart de siste årene. Korpset har vært i 1.divisjon siden 2000.

1. august 1904 ble Hop musikkforening stiftet.

En ivrig komponist bosatt på Troldhaugen synes ideen om et korps i nærområdet var så til de grader briljant at han donerte det som ganske sikkert var betydelige beløp til innkjøp av instrumenter. Det er kanskje derfor at vi aner litt ekstra stolthet og ærefrykt de ganger korpset framfører Edvard Griegs musikk selv i dag. 

6. februar 1913 ble Nesttun musikkforening stiftet.

 Nesttun musikkforening og Hop musikkforening ble slått sammen 1. september 1945 til Nesttun Hop Musikklag.

 Skjold ungdomskorps ble stiftet i 1970.

 Skjold Nesttun Janitsjar ble slått sammen av Skjold Ungdomskorps og Nesttun Hop Musikklag 1. september 1989.